Apie paslaugą

Dėkojame, kad domitės Advokatų kontoros ADER teisininkų teikiamomis paslaugomis, vertiname ir džiaugiamės Jūsų skirtu laiku mums.

Sistemingai tobulindami įgytas žinias, turėdami unikalios patirties laikome save klasikines advokatų ir bendražmogiškas vertybes puoselėjančia komanda, gebančia teikti etiškas ir kokybiškas teisines paslaugas.

Esame IRZ Netzwerk tinklo nariai, kuriam priklauso Rytų ir Vidurio Europos advokatai, atlikę praktiką Vokietijos advokatų kontorose ir įgiję teorinių bei praktinių Vokietijos teisės žinių, todėl turime puikias galimybes atstovauti Jūsų interesams arba rekomenduoti Partnerius bet kurioje iš šių šalių.

Esame advokatų kontora, kurios teisininkai daugiau kaip 10 metų specializuojasi turizmo teisėje. Kontoros advokatai aktyviai dalyvauja turizmo santykių teisėkūroje, mokymuose, rengia straipsnius ir pranešimus. Per šį laikotarpį įgijome unikalių žinių bei patirties, reikalingos įgyvendinant tiek turistų, tiek turizmo paslaugų teikėjų interesus. Siekiant optimizuoti turistų patirtų nepatogumų bei nuostolių struktūrą, esame sukūrę elektroninį įrankį,- www.kelioniuadvokatas.lt, kuriuo pagalba turistai nepatirdami ženklių laiko sąnaudų, gali deleguoti mums turizmo sferoje kilusias problemas, kurių nagrinėjimo ir sprendimų operatyvumu ir efektyvumu esame garantuoti.

Kontoros teisininkai nuolat rengia ir spausdina mokslinius ir praktinius straipsnius aktualiais teisės taikymo ir aiškinimo klausimais, dalyvauja teisės aktų rengimo ir tobulinimo darbo grupėse.

Teisinės paslaugos teikiamos lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis.

Jūsų pageidavimu, papildomos ir Jums aktualios informacijos kontoros kompetencijos bei praktikos klausimais, mielai galėtume suteikti susitikimo metu.

Paslaugos

Turistų teisių apsauga ir gynimas. Kontoros advokatai pagrindinį dėmesį skiria turistų teisių apsaugai bei jų interesų įgyvendinimui. Įgyvendinant turistų teises, teikiamos šios specialios paslaugos:

Kelionės lėktuvu atveju:

 • Pagalba keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju. Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 nustato minimalias keleivių teises, kai:
  • juos be jų sutikimo atsisakoma vežti;
  • jų skrydis atšaukiamas;
  • jų skrydis atidedamas.
 • Tokiu atveju, išskyrus Reglamente numatytas ypatingas aplinkybes, keleiviams turi būti kompensuojama 250 eurų visų 1500 kilometrų ar mažesnio atstumo skrydžių atveju, 400 eurų visų didesnio kaip 1500 kilometrų atstumo Bendrijos vidaus skrydžių ir visų kitų 1500-3500 kilometrų atstumo skrydžių atveju bei 600 eurų visų didesnio kaip 3500 kilometrų atstumo skrydžių atveju. Reglamente numatytos ypatingos aplinkybės yra šios,- politinis nestabilumas, meteorologinės sąlygos, neleidžiančios vykdyti atitinkamo skrydžio, pavojus saugumui, netikėtai atsiradę skrydžių saugos trūkumai ir streikai, turintys įtakos skrydį vykdančio oro vežėjo veiklos vykdymui.
 • Pagalba keleiviams bagažo praradimo, jo sugadinimo ar pavėluoto pristatymo atvejais. 1999-05-05 dienos Monrealio konvencija bei 1997-10-09 dienos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2027/97, įgyvendinantis Monrealio konvencijos nuostatas nustato vežėjo atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl vėlavimo vežant oru keleivius, bagažą arba krovinius. Konvencijos 22 str. 2 d. nustatyta, kad "Vežant bagažą, vežėjo atsakomybė dėl sunaikinimo, praradimo arba vėlavimo neviršija 1131 STT kiekvienam keleiviui (apie 1320 eur), nebent keleivis, registruodamas bagažą, pateikė specialią suinteresuotumo savo bagažo pristatymu į paskirties vietą deklaraciją ir sumokėjo papildomą pinigų sumą, jeigu tuo atveju to reikalaujama.
 • Mes taip pat siūlome pagalbą keleiviams dėl netinkamos teisės į rūpinimąsi, pagal Reglamentą (EB) Nr. 261/2004, įgyvendinimo, dėl apgyvendinimo paslaugos atsisakymo vežti ir skrydžio atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, nesuteikimo, nuostolių atlyginimo skrydžio atšaukimo ar atidėjimo atveju, nuostolių atlyginimo išskridimo ir atvykimo oro uostų keitimo atveju ir kt.

Kelionės autobusu atveju:

Nuo 2013 m. kovo 1 d. taikomas Reglamentas (EB) Nr. 181/2011, kuriame numatytos minimalios asmenų, kurie keliauja miesto ir tolimojo susisiekimo autobusais, reguliariaisiais reisais, teisės. Šių reisų, kurių suplanuotas maršrutas yra ne trumpesnis kaip 250 kilometrų, keleiviai turi šias teises:

 • teisę gauti (elektroninius) bilietus ar bet kokius kitus dokumentus, kuriais suteikiama teisė būti vežamam;
 • teisę į kompensaciją ir pagalbą mirties, kūno sužalojimo, bagažo dingimo ar jo
 • sugadinimo dėl nelaimingų atsitikimų atvejais;
 • piniginę kompensaciją už dingusią arba sugadintą neįgaliųjų ir riboto judumo keleivių judėjimo įrangą;
 • jeigu kelionės, kurios numatyta trukmė viršija tris valandas, atveju išvykimas atšaukiamas arba iš stoties vėluojama išvykti daugiau kaip devyniasdešimt minučių, vežėjas keleiviui nemokamai teikia užkandžius, patiekalus arba gaiviuosius gėrimus atsižvelgiant į pagrįstą laukimo arba vėlavimo laiką, jei jų yra autobuse ar stotyje, arba jie pagrįstai gali būti pateikti; viešbučio kambarį ar kitą apgyvendinimo vietą bei pagalbą užtikrinant vežimą tarp stoties ir apgyvendinimo vietos, kai tenka apsistoti vienai ar daugiau naktims. Vežėjas gali apriboti bendras apgyvendinimo, neįskaitant pervežimo į stotį ir iš jos, išlaidas iki 80 EUR kiekvienam keleiviui už naktį ir kompensuoti ne daugiau kaip už dvi naktis;
 • Kai vežėjas pagrįstai numato, kad reguliari paslauga bus atšaukta arba iš stoties vėluojama išvykti daugiau kaip 120 minučių, taip pat tuo atveju, kai parduodama daugiau bilietų, nei yra vietų, keleiviui nedelsiant siūloma pasirinkti: tęsti kelionę arba vykti į galutinę atvykimo vietą kitu maršrutu, be papildomo mokesčio ir panašiomis kelionės sąlygomis, kaip nustatyta vežimo sutartyje, esant anksčiausiai galimybei arba už bilietą sumokėtos sumos grąžinimą ir, atitinkamais atvejais, nemokamą grįžimo miesto arba tolimojo susisiekimo autobusu į pradinę išvykimo vietą paslaugą, kaip nustatyta vežimo sutartyje, esant anksčiausiai galimybei. Jeigu vežėjas nepasiūlo keleiviui nurodytų galimybių, keleivis turi teisę, be nurodytos grąžintinos sumos, gauti 50 % bilieto kainos sudarančią kompensaciją. Šią sumą vežėjas išmoka per vieną mėnesį nuo prašymo dėl kompensacijos pateikimo datos.

Kelionės traukiniu atveju:

Reglamentas (EB) Nr. 1371/2007, nustatantis geležinkelių keleivių teises ir pareigas numato, kad tuo atveju, kai pagrįstai manoma, kad atvykstant į galutinę atvykimo vietą pagal sutartį dėl transporto bus vėluojama daugiau nei 60 minučių, keleivis turi turėti galimybę nedelsiant pasirinkti:

 • visos bilieto kainos kompensavimą tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo už jį sumokėta, už nenuvažiuotą reiso dalį ar dalis ir jau nuvažiuotą dalį ar dalis, jei reisas nebeatitinka keleivio pradinių kelionės planų, prireikus ir grįžimo į pradinę išvykimo vietą paslaugos suteikimą esant anksčiausiai galimybei, arba
 • galimybę toliau važiuoti reisu ar keliauti kitu maršrutu, esant panašioms transporto sąlygoms, į galutinę atvykimo vietą esant anksčiausiai galimybei, arba
 • galimybę toliau važiuoti reisu ar keliauti kitu maršrutu, esant panašioms transporto sąlygoms, į galutinę atvykimo vietą vėlesne keleiviui patogia data.

Neprarasdamas teisės į transportą, keleivis iš geležinkelio įmonės gali reikalauti kompensacijos už vėlavimą, jei jo traukinys vėluoja ir dėl šio vėlavimo nebuvo sumokėta kompensacija už bilietą pagal Reglamento 16 straipsnio nuostatas. Minimalios kompensacijos už vėlavimą yra 25 % bilieto kainos tuo atveju, kai vėluojama nuo 60 iki 119 minučių arba 50 % bilieto kainos tuo atveju, kai vėluojama 120 ar daugiau minučių.

Ilgesnio nei 60 minučių vėlavimo atveju keleiviams taip pat turi būti nemokamai pasiūlyta maistas ir gaivinamieji gėrimai atsižvelgiant į laukimo laiką, jei jų yra traukinyje ar stotyje, arba jie pagrįstai gali būti pateikti; esant fizinei galimybei, viešbutis ar kita apgyvendinimo vieta ir transportas iš geležinkelio stoties į apgyvendinimo vietą tais atvejais, kai būtina pasilikti vieną ar daugiau naktų arba būtina pasilikti ilgiau nei numatyta; jei traukinys sustabdytas kelyje, esant fizinei galimybei, transportas nuo traukinio iki geležinkelio stoties, alternatyvios išvykimo vietos ar iki paslaugos teikimo galutinės atvykimo vietos.

Kelionės kelto linijomis atveju:

(EB) Nr. 1177/2010 Reglamente nurodyta, kad kai vežėjas pagrįstai numato, kad keleivių vežimo paslauga ar kruizas bus atšaukti arba išvykimas atidėtas ilgiau kaip 90 minučių nuo planuoto išvykimo laiko, iš uosto terminalų išvykstantiems keleiviams, atsižvelgiant į laukimo laiką, nemokamai pasiūloma užkandžių, patiekalų ar gaiviųjų gėrimų, jei jų yra arba jei jų įmanoma pristatyti dedant protingas pastangas.

Neprarasdami teisės būti vežamais, keleiviai iš vežėjo gali reikalauti kompensacijos, jei į galutinę atvykimo vietą jie bus atvežami vėliau nei nustatyta vežimo sutartyje. Minimali kompensavimo suma yra 25 % bilieto kainos, jei vėluojama ne mažiau kaip:

 • vieną valandą, kai planuota kelionė trunka ne ilgiau kaip keturias valandas;
 • dvi valandas, kai planuota kelionė trunka ilgiau kaip keturias valandas, bet neviršija aštuonių valandų;
 • tris valandas, kai planuota kelionė trunka ilgiau kaip aštuonias valandas, bet neviršija 24 valandų; arba
 • šešias valandas, kai planuota kelionė trunka ilgiau kaip 24 valandas.

Jei vėlavimas dvigubai viršija a–d punktuose nustatytą laiką, kompensacija yra lygi 50 % bilieto kainos.

Klientams taip pat esame pasiryžę padėti spręsti nuostolių atlyginimo klausimus, kuomet pavėluojama į keltą, kai skrydis buvo atidėtas, atšauktas ar atsisakyta vežti, buvo naudojamas kitas keltas nei šalys susitarė, kuomet kelte buvo teikiamos netinkamos ir/ar nekokybiškos paslaugos, sužalojimo kelionės metu, kuomet kelto išvyka buvo anuliuota ir kitais atvejais.

Plačiau www.ader.lt